Privacy beleid

Privacy beleid Hertz, trainingen voor wetenschappers

Hertz, trainingen voor wetenschappers wordt in dit beleidsstuk afgekort als Hertz trainingen. Hertz trainingen is een organisatie waarbij alle medewerkers en partners in business zich moeten conformeren aan het privacy beleid van Hertz trainingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hertz trainingen verwerkt de persoonsgegevens die we van cursisten of van opdrachtgevers ontvangen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • evt.: telefoonnummer
 • e-mailadres
 • naam werkgever
 • financiële en andere gegevens van de opdrachtgever die wettelijk benodigd zijn voor de administratieve verwerking
 • persoonsgegevens die verband houden met de inschrijving voor en/of deelneming aan een training, opleiding en/of coaching
 • persoonsgegevens die verbinding houden met aanwezigheid en of een traject (met goed gevolg) is afgerond
 • anonieme informatie over de geleverde dienst, waaronder testimonials en overige informatie die daarbij aan ons verstrekt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Brigitte@Bhertz.nl. Wij zullen dan deze informatie verwijderen.

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Hertz trainingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te informeren over diensten en producten die wij aanbieden
 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • In het kader van het verbeteren van de algemene klanttevredenheid en de effectiviteit van onze diensten en producten
 • Om gegevens te gebruiken tijdens coaching- en trainingstrajecten die nodig zijn om ontwikkeling en groei mogelijk te maken
 • In het kader van het kunnen leveren van onze dienstverlening, zoals de digitale nieuwsbrief
 • In verband met het factureren van diensten en producten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Hertz trainingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens websitebezoek: maximaal 1 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel mogelijk opgeheven)
 • Contactgegevens naar aanleiding van het contactformulier tot maximaal 3 jaar na het laatste contact (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Contactgegevens van opdrachtgevers tot maximaal 3 jaar na het aflopen van afgesloten contracten (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen met anderen

Hertz trainingen verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan hiervan afgeweken worden.

In kaart brengen websitebezoek

Hertz trainingen gebruikt alleen technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar karin@bhertz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is gedaan, kunnen we wij u vragen om inzage in of een kopie van je identiteitsbewijs. Hertz trainingen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Hertz trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karin@bhertz.nl.

Wijzigingen

Hertz trainingen kan dit privacy beleid wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.