Bij de begeleiding van een promovendus zijn meestal meerdere personen betrokken; de promotor, één of twee dagelijkse begeleiders en soms is er nog een externe begeleider.

Begeleiders kunnen, naast het gemeenschappelijke belang van  de promotie,  uiteenlopende belangen hebben en verschillende begeleidingstaken op zich nemen. Problemen kunnen ontstaan wanneer onduidelijk is wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is of, nog erger, wanneer belangen over het hoofd van de promovendus uitgevochten worden.

Het is belangrijk om bij de aanvang van het promotietraject gezamenlijk onderstaande vragen te beantwoorden en heldere afspraken te maken over ieders verantwoordelijkheid en taken en de manier waarop besluitvorming in het traject plaatsvindt.

Belangen

Wie heeft welke belangen bij het promotietraject?
Denk aan: bijdragen aan eigen onderzoek, mee-publiceren, praktijkprobleem oplossen.

Input

 • Wie draagt verantwoordelijkheid voor welke onderdelen in het promotietraject (promovendus, dagelijks begeleider(s) en promotor(en))?
 • Wie heeft welke inhoudelijke inbreng (sturing van het onderzoek)?
 • Wie heeft welke methodologische inbreng?

Taken

 • Wie doet welke taken?
 • Hoeveel tijd besteden de verschillende begeleiders per week aan het onderzoek?
 • Hoe frequent zien de begeleiders de promovendus?
 • Zijn tijdsinvestering en begeleidingsfrequentie afhankelijk van bepaalde onderdelen?
  Geeft iedereen op hetzelfde moment dezelfde soort feedback (denk aan het becommentariëren van een paper)?

Besluitvorming

 • Hoe is de besluitvorming geregeld? Is iemands stem van doorslaggevende betekenis? Heeft iemand veto recht? Op specifieke onderdelen?
 • Hoe vaak wordt met alle betrokken tegelijkertijd vergaderd?
 • Hoe leggen we de besluitvorming vast. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de cruciale beslissingen kent en onderschrijft en zich aan houdt?