Onlangs verscheen een handboek voor begeleiders van promovendi. Daaruit selecteerden wij de belangrijkste eigenschappen voor een goede begeleider en een aantal to do’s waar wij ons goed in kunnen vinden (Guide for Supervisors – a handbook for supervisors of modern doctorate candidates, Eurodoc/SuperProfDoc (www.superprofdoc.eu), 2017).

Belangrijkste eigenschappen van een goede begeleider:

 • methodologische expertise
 • bedreven projectmanager
 • goede communicatieve vaardigheden
 • goede staat van dienst wat betreft voltooide proefschriften
 • moedigt aan om te publiceren
 • goede academische prestaties

 To do’s:

 • Maak een goed contract waarin alle taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd
 • Maak samen een planning en houd je daar aan
 • Bespreek eventuele onderbrekingen van het onderzoek en de implicaties daarvan
 • Stel elkaar op tijd op de hoogte van vakanties en afwezigheid
 • Zorg dat er altijd een lid van het begeleidingsteam bereikbaar is
 • Weet wie en wat je nog meer kunt aanbevelen als ondersteuning
 • Vraag de promovendus om helder te zijn over lopende en verwachte obstakels voor het verloop van het onderzoek, zodat er rekening mee gehouden kan worden in de planning
 • Evalueer elke drie maanden het proces van onderzoek doen
 • Bespreek met je eigen leidinggevende hoeveel promovendi je kunt begeleiden, wil de kwaliteit van de begeleiding daar niet onder lijden.

Als je je wilt scholen in  begeleidingsvaardigheden, kijk dan of je een van onze trainingen kunt volgen. Wij verzorgen trainingen voor begeleiders aan de RUG, UMCG, TUD, OU, VU en UT.

Mocht je samen met ons een training willen organiseren, dan doen wij dat natuurlijk ook graag. Meer informatie is op onze website te vinden bij ‘Begeleiden van promovendi: trainingen voor universitair (hoofd-)docenten en hoogleraren‘.