Transferable Skills

Handleiding

Aantal deelnemers:  3 – 24. Duur: ongeveer een uur.

Dit spel is bedoeld voor wetenschappers die willen ontdekken welke vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken zij bezitten en willen nadenken over welke zij nog kunnen ontwikkelen. Het is ook bedoeld voor professionals die hen daarmee willen helpen. Het kan gebruikt worden in een training, coaching gesprek of in een sollicitatiegesprek.

Wetenschappers zijn zich vooral bewust van hun vaardigheden op hun specifieke onderzoeksgebied maar veel minder van de algemene vaardigheden of persoonlijkheidskenmerken die zij bezitten. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden en kenmerken die nodig zijn om complexe projecten op te zetten en te voltooien, zelfstandig te werken, anderen te begeleiden of het communiceren van onderzoeksresultaten aan de buitenwereld. Zij bezitten een scala aan dergelijke vaardigheden, hun ‘Transferable skills’. Dat zijn vaardigheden die ze kunnen gebruiken in veel verschillende situaties, ook buiten de universiteit. Het is belangrijk voor een volgende stap in hun loopbaan om zich daar bewust van te zijn en om aan anderen daarover te kunnen communiceren.

Transferable Skills in trainingen

Laat aan het begin van de training de deelnemers een lijst maken van alle vaardigheden die zij bezitten. Dit vindt bijna iedereen moeilijk en de lijst blijft meestal kort. Belangrijke redenen daarvoor zijn dat wetenschappers meestal weinig positieve feedback van hun leidinggevenden of collega’s ontvangen en dat het in de Nederlandse academische cultuur al snel als ‘opscheppen’ gezien wordt wanneer je over jezelf zegt dat je ergens goed in bent.

 1. Stel de deelnemers gerust en vertel dat ze over meer vaardigheden beschikken dan ze nu kunnen bedenken en dat de oefening ze gaat helpen om zich daar bewust van te worden.
 2. Leg het begrip ‘Transferable Skills’ uit.
 3. Verdeel de groep in sub-groepjes van 3- 4 personen en verdeel de kaartjes over de subgroepen.
 4. De deelnemers leggen de kaarten in het midden met de achterkant naar boven. Elke keer wordt een kaart omgedraaid met de vaardigheid naar boven. De deelnemers mogen ‘strijden’ om de kaart door een goed voorbeeld te geven van een recente situatie waarin zij de bewuste vaardigheid of persoonlijkheidskenmerk met succes hebben toegepast. Wanneer zij de andere spelers overtuigd hebben, mogen zij het kaartje voor zich op tafel leggen.
 5. Aan het einde van de oefening noteren de deelnemers welke vaardigheden of kenmerken zij hebben, welke zij niet hebben en welke zij zouden willen ontwikkelen. Dit kan met behulp van onze Vaardighedenplacemat.
 6. Deelnemers hebben nu een beter beeld van de eigen vaardigheden en kenmerken en hebben geleerd daarover te communiceren. Dit laatste is bijvoorbeeld van belang bij een sollicitatiegesprek.

Het is niet mogelijk om binnen een uur alle kaartjes te behandelen. Deel daarom aan het einde van de training de volledige lijst met 52 skills en persoonlijkheidskenmerken uit, zodat de deelnemers hier eventueel thuis verder mee kunnen gaan. https://www.bhertz.nl/good-reads/ , onder de knop [downloads} bij ‘Career’: Transferable Skills – Vaardighedenoverzicht

Meer over onze Transferable Skills trainingen.

Transferable Skills bij Coaching

Het spel leent zich goed voor een coaching gesprek.

Leg alle kaartjes met de tekst naar boven op tafel. Vraag de coachee om de tien vaardigheden/persoonlijkheidskenmerken te selecteren die het meest op haar of hem van toepassing zijn. Vraag naar goede voorbeelden van recente situaties waarin zij/hij de bewuste vaardigheid met succes heeft toegepast. Vraag ook naar vaardigheden die de coachee graag zou ontwikkelen en vaardigheden die zij/hij niet belangrijk vindt in haar/zijn werk.

Probeer samen de gekozen kaartjes onder te verdelen in verschillende categorieën. Kijk bijvoorbeeld waar de nadruk op ligt:

 • Ik versus anderen
 • Mensen versus dingen
 • Denken versus doen

Of kijk naar grotere conglomeraten van vaardigheden zoals:

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Samenwerken
 • Leiding geven
 • Cognitieve vaardigheden
 • Projectmanagement & organisatie
 • Zelfmanagement

Bedenk samen welke functies en beroepen goed passen bij de selectie van vaardigheden, bijvoorbeeld: wetenschapper, adviseur, onderzoeker of leidinggevende bij een research and development afdeling, eigen bedrijf, docent, museum curator, journalist, beleidsmedewerker, desk researcher, trainer.

Laat de coachee bedenken welke acties zij of hij kan ondernemen om sommige vaardigheden nog verder te ontwikkelen. Maak deze acties samen SMART (Specifiek, Meetbaar, Actiegericht en Tijdgebonden).

Transferable Skills in het sollicitatiegesprek

Wanneer je het spel wilt gebruiken bij het voeren van een sollicitatiegesprek is het van belang om met de selectiecommissie eerst een gewenst profiel van de kandidaat op te stellen, zodat kan worden bepaald welke vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken essentieel zijn voor de beoogde functie. Wanneer het gaat om het selecteren van een promovendus raden wij het artikel: The transition to independent researcher: Who makes it, who doesn’t, and why van Lovitts, (2008) aan. Zie daarvoor  https://www.bhertz.nl/good-reads/ onder ‘downloads’ en vervolgens bij ‘Loopbaan’.

Laat de sollicitant een top 10 uitkiezen van vaardigheden/persoonlijkheidskenmerken die het meest op haar of hem van toepassing zijn en bespreek in welke recente situaties zij/hij de bewuste vaardigheid of persoonlijkheidskenmerk met succes heeft toegepast. Vraag ook naar vaardigheden die zij/hij graag zou ontwikkelen.

Stel vragen met behulp van de STARR methode (zie https://www.bhertz.nl/good-reads/downloads). Vergelijk na afloop van het gesprek de besproken vaardigheden en kenmerken met de gewenste lijst.

Dit komt ook aan bod in onze workshop ‘Selectie en Sollicitatie’