Vorige week was ik in Antwerpen op een tweedaags congres voor Business Communication. Ik was er niet uit hoofde van mijn beroep als (presentatie)trainer, maar om zelf een praatje houden over mijn hobby; mijn promotieonderzoek naar het gebruik van PowerPoint door wetenschappers. Dat is natuurlijk heel apart. Je vertelt over je onderzoek met de middelen die je nu juist onderzoekt, namelijk met PowerPoint. Bovendien doet iedereen dat op het congres. Ik was als een vogelonderzoeker temidden van een grote zwerm exotische zangvogels, want ik heb een bonte stoet van presentaties voorbij zien komen.
De eerste presentatie die ik bijwoonde was van een kleurige lawaaipapegaai; een paars geklede Canadese die aan het begin van haar presentatie een prijs uitloofde voor diegene die haar kon vertellen waar de herendas die ze om haar middel had geknoopt aan refereerde. Mijn pogingen ‘first impression’ en ‘dressing up for a presentation’ leverden mij in mijn eerste congresminuten gelijk een prijs op. Haar gouden tip: deel in het begin van je presentatie een paar cadeaus uit en je hebt in ieder geval een paar mensen blij gemaakt. Ik vergaf haar vanzelfsprekend dat ze de rest van haar verhaal vergezeld deed gaan van oersaaie, bomvolle slides die afbreuk deden aan haar gloedvolle betoog over haar lesmethode.
Heel anders was de prima uiteenzetting van een jonge Belgische docent die ondanks zijn jeugdige voorkomen niet net uit het nest gekukeld bleek, omdat hij al een leerboek op zijn naam had staan. Hij presenteerde niet met PowerPoint maar met het softwareprogramma Prezi en onderzocht of dit in het curriculum ingevoerd moest worden. Zelf was ik niet erg onder de indruk van het zogenaamde dynamische karakter ervan, maar check it vooral zelf out: www.prezi.com.
Het meest heb ik genoten van twee Amerikaanse universiteitsdocenten die constateerden dat hun alumni in de praktijk weinig aankonden met het gebod dat zij hen tijdens de opleiding meegegeven hadden: ‘Gij zult op elke slide een plaatje en een minimum aan tekst zetten’. In het bedrijfsleven, constateerden zij, wordt PowerPoint steeds meer voor andere doeleinden dan ondersteuning bij een presentatie gebruikt, bijvoorbeeld als memo, of als stand-alone informatiebron op het Web. Er komen daarom steeds meer varianten op de standaardopmaak van een slide en het is heel gewoon om juist veel tekst op een slide weer te geven. Met veel humor en met een duidelijke visie gebracht deze presentatie.
En mijn eigen praatje? Ik weet niet of dat zo goed uit de verf kwam. Ik ben goed gebekt, had weinig slides met heel weinig tekst en veel leuke plaatjes, vond ik zelf. Maar ik ben als trainer niet gewend aan zo’n aandachtig en stil publiek. Geef mij maar luid gekwetter, interrupties en gelach: dat geeft mij nou vleugeltjes.