Diversiteit en Inclusiviteit

Onze maatschappij en daarmee ook de universiteit is nog niet de ideale werkomgeving waar alle mensen gezien worden. Wij kaarten deze ongelijkheid aan in de training en willen de deelnemers leren zich uit te spreken wanneer zij geconfronteerd worden met gedrag dat in strijd is met het doel van de universiteit om een diverse en inclusieve werkomgeving te bieden.

Brigitte Hertz, directeur van Hertz trainingen, is vijf jaar coördinator van een diversiteitsproject (EQUAL) aan de VU geweest en heeft veel kennis over en praktische ervaring met dit thema.

Het bespreken van verschillen in cultuur met betrekking tot autoriteit, communicatie en feedback en de manier om daarmee om te gaan verweven wij in bestaande onderdelen van de training ‘Begeleiden van promovendi’. Als losse workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Culturele verschillen in autoriteit en time management
  • Verschillen feedback
  • Sociale Academische gewoontes
  • Aannemen nieuwe mensen

Tijdens de training bespreken we de manieren waarop je een goede selectieprocedure ontwerpt. Ook is er aandacht voor diversiteit: hoe bouw je aan een team met aanvullende competenties, verschillende (culturele) achtergronden en een genderbalans? We oefenen met het opstellen van een profiel en met het voeren van een effectief selectiegesprek via de STARR-methode.

We bespreken hoe de deelnemers in hun werksituatie het streven naar diversiteit en inclusie zelf kunnen vormgeven.