Grant Writing

Het schrijven van een beursaanvraag is complex en vraagt een behoorlijke tijdsinvestering. In deze hands-on workshop oefenen we met jouw eigen voorstel. Onderwerpen zijn:

  • het inhoudelijke doel van het voorstel
  • de maatschappelijke impact
  • een goede samenvatting
  • het verwerven van co-financiering
  • een realistische planning en budget

Bij een langer durende workshop kunnen we ook aandacht besteden aan een werkpakketstructuur, het opzetten van een consortium, het verschil tussen personal grants en consortium grants en een data management plan.