Clients

Chalmers University of Technology Göteborg – Department of Chemical and Biological Engineering

Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour

Personell, Organisation and Policy Matters

Dutch Perfusion Service, Sint Antoniusziekenhuis
Europese Unie, EQUAL

École Polytechnique Fédérale Lausanne

Centre for Neuroprosthetics

Institute of Bioengineering

Erasmus Universiteit

Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Capgroep Publiekrecht Sectie Staats- en Bestuursrecht

Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus MC
Postgraduate School Molecular Medicine, Erasmus MC

Erasmus PhD Association Rotterdam

ESSENCE – Evolution of Shared SEmaNtics in Computational Environments

European Postgraduate Course in Environmental Management

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)

Hogeschool Holland

Hogeschool Windesheim, Windesheim Honours College

Huygens Talent Circle (HUTAC)
Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
Max Planck Insitute for Psycholinguistics
MSD Human Health

Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER)
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheid- onderzoek
NRS, Netherlands Respiratory Society
NUFFIC
NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Open Universiteit, Faculteit Psychologie

Postdoc Career Development Initiative (PCDI)

Radboud Universiteit Nijmegen

Afdeling Filosofie en Wetenschapstudies

Rathenau Instituut

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) – Promovendi netwerk Proneri

Rijksuniversiteit Groningen

HR-Experts
Research School SOM
Groningen Graduate School of Medical Sciences RUG (UMCG)
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Rotterdam Ophtalmic Institute (Rotterdam Oogheelkundig Instituut)

SENSE, Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment
Stichting Weten

Technische Universiteit Delft

Department Real Estate & Housing

UNESCO-IHE, Institute for Water Education

Universiteit van Amsterdam

Leerstoelgroep Amsterdams Archeologisch Centrum
Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Huizinga Instituut
Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Universiteit Leiden

Faculteit Wis- en Natuurkunde
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Amsterdam Leiden Institute for Immunology

Universiteit Maastricht

Capaciteitsgroep Gezondheidsvoorlichting
Centre for gender and diversity

Universiteit van Tilburg

Career Centre

Universiteit Twente

Female Faculty Network Twente
Career Development Centre

Universiteit Utrecht

Helmholz Institute for Cognitive Neuroscience

Directie Human Resources
Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur
Lab Klinische Chemie en Haematologie, UMC Utrecht
PhD Activating Career Event (PhACE)
Postdoc Career Development Initiative (PCDI)

Vrije Universiteit, Amsterdam

Cancer Center Amsterdam, VU Medisch Centrum
Bestuursstaf P&O
Faculteit Sociale Wetenschappen
Loopbaancentrum
Revalidatiegeneeskunde, VU Medisch Centrum
Polikliniek Neurologie, VU Medisch Centrum

Wageningen University and Research

Wageningen Graduate Schools
Institute of Animal Sciences
Graduate School ‘Experimental Plant Sciences’ (EPS)

Environmental Sciences Group (ESG) – Ondernemings Raad
WASS Wageningen School of Social Sciences
WIMEK. Omgevingswetenschappen

Windesheim Honours College