Online Writing Support Group

Het schrijven van papers, projectvoorstellen en subsidieaanvragen is een van de belangrijkste activiteiten van een wetenschapper.
Wetenschappelijk schrijven is echter lastig. Het vereist een scala aan vaardigheden en het ambitieniveau is hoog. Het is meestal een solitaire bezigheid en wetenschappers kunnen daardoor het gevoel hebben dat zij de enige zijn die worstelen met dit proces. Bovendien is het vaak moeilijk om voldoende tijd vrij te maken hiervoor.
Wij hebben daarom een online schrijfprogramma van zes weken ontwikkeld dat ervoor zorgt dat wetenschappers een effectieve manier van schrijven ontwikkelen, hun ervaringen kunnen delen met collega’s en meer kennis krijgen van het schrijfproces.
Zoals alle trainingen van Hertz, gaat het ook hier om een in-company training, Dat betekent dat we op uitnodiging van een universiteit of faculteit aan een door hen samengestelde groep een training geven. Er is geen open inschrijving voor individuele deelnemers.

Writing Support Group

 

      Download ons onderzoeksrapport

 

 

Het idee achter de Writing Support Group is dat het voor wetenschappers gemakkelijker is om een schrijfroutine op te bouwen en effectief te schrijven als zij deel uitmaken van een groep die over een periode van zes weken gezamenlijk hetzelfde programma volgt. Een groep van peers herkent elkaars problemen en kan elkaar inspireren en motiveren. De groep wordt begeleid door een coach die zorgt voor een gestructureerd programma met schrijfoefeningen en die daarnaast individuele coaching sessies houdt.

Studies laten zien dat deelnemers aan schrijfgroepen niet alleen een grotere output rapporteren en meer kennis over het schrijfproces vergaren, maar ook meer zelfvertrouwen krijgen en met meer plezier schrijven. Dit geldt zowel voor promovendi als voor wetenschappelijke staf. Docenten blijken na afloop hun studenten beter te kunnen begeleiden bij het schrijven doordat zij bewuster het schrijfproces en het geven en krijgen van feedback hebben meegemaakt.

Programma

Voorafgaand aan het programma wordt de deelnemers  gevraagd een persoonlijk schrijfplan op te stellen met een reële planning voor het stuk dat zij in zes weken af willen ronden plus een meer gedetailleerde planning per week.

We starten met een gemeenschappelijke online dag waarin we de opzet en activiteiten van de groep bespreken en een aantal schrijfoefeningen doen. Daarnaast krijgen de deelnemers een individueel gesprek met de coach om hun schrijfplan en eventuele knelpunten te bespreken.

In de volgende vijf weken plannen we elke week, op een vast tijdstip een gemeenschappelijke onlinesessie van een uur, waarin we motiverende oefeningen doen en tips geven. Ook is er elke week een facultatief telefonisch vragenuur.
In de laatste week wordt het programma geëvalueerd, bespreken we hoe de deelnemers de opgebouwde routine kunnen voortzetten en hoe zij eventueel zelf verder kunnen gaan met de groep.

Nieuwsbrieven

Twee keer per week ontvangen de deelnemers een nieuwsbrief met tips.

De onderwerpen van de nieuwsbrieven volgen de volgende stappen in het schrijfproces:

Week 1: Doelstelling, motivatie, focus
Week 2: Plannen, uitstelgedrag, pauzes
Week 3: Fasen in het schrijfproces, creatieve flow, jezelf belonen
Week 4: Innerlijke criticus, constructief herschrijven, concentratie houden
Week 5: Samenwerken, feedback geven en krijgen
Week 6: Afronden, reflectie, nieuwe plannen

Deelnemers

De groep bestaat uit 6 – 8 deelnemers. Dit aantal zorgt ervoor dat men de andere deelnemers goed leert kennen en er een groepsgevoel ontstaat. Dit verhoogt de betrokkenheid; het zorgt ervoor dat iedereen de bijeenkomsten volgt en aan het schrijven blijft. De voertaal is Engels.

Quotes van deelnemers

“Academic writing is not only about writing itself but the whole thinking process behind it and it is much more challenging than you realize.”

“Writing is not a romantic thing, we just keep writing until we finish it!”

” Before I used to work under pressure, now I changed this habit.

 “I realized it is hard for all of us, but that if established as a routine task, it can be tackled easily.”