Privacy verklaring

Privacy beleid Hertz, trainingen voor wetenschappers

Hertz, trainingen voor wetenschappers wordt in dit beleidsstuk afgekort als Hertz trainingen. Hertz trainingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hertz trainingen is een organisatie waarvan alle medewerkers en partners in business zich moeten conformeren aan het privacy beleid van Hertz trainingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hertz trainingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld

 1. via een digitaal intakeformulier
 2. via een deelnemerslijst van een workshop of cursus
 3. via een mailinglijst

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leerwensen en eventuele problemen (alleen bij cursusdeelname)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Hertz trainingen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Hertz trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je de mogelijkheid te bieden onze cursussen en workshops af te stemmen op jouw leerwensen;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren, zoals de digitale nieuwsbrief;
 • Om facturatie en betalingen mogelijk te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hertz trainingen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hertz trainingen) tussen zit. Alle beslissingen binnen de opleidingen worden door mensen genomen en niet door computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hertz trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wat bewaren, hoe lang en waarom?

 • Digitaal intakeformulier
  • hoe lang: maximaal 1 week nadat de cursus is afgelopen.
  • waarom: om eventuele vragen van jou direct na afloop van de cursus te kunnen beantwoorden.
 • Je email adres
  • hoe lang: Zolang het niet bouncet of je zelf opzegt.
  • waarom: om je de nieuwsbrief te sturen.
 • Voor- en achternaam, email adres en telefoonnummers
  • hoe lang: altijd, tenzij je vraagt die te verwijderen.
  • waarom: om facturen te kunnen sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hertz trainingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hertz trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende verwerkers

 • Collega-trainers en training acteurs hebben inzage in de intakeformulieren voor zover zij optreden in de betreffende workshop of cursus-onderdeel. Deze collega’s hebben geen bewerkingsrechten en mogen de formulieren niet downloaden of verspreiden, ze mogen ze uitsluitend printen voor gebruik tijdens de workshop of cursus.
 • Inboxify voor alle nieuwsbrieven (gevestigd in Nederland).
 • Onze domeinen zijn op dit moment gehost via Hostnet. Dit is een Nederlands bedrijf.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken 

Hertz trainingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Toestemming voor het gebruik van digitale intakeformulieren

Op het intakeformulier leggen we in het kort uit hoe we omgaan met jouw gegevens en vragen we je daarmee in te stemmen. Wanneer je daarmee niet akkoord gaat, zullen we je intakeformulier niet gebruiken tijdens de training.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bhertz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hertz trainingen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hertz trainingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens 

Hertz trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bhertz.nl.

Wijziging privacybeleid

Hertz trainingen kan dit privacy beleid wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 12 oktober 2020.