Netwerken

Netwerken - afb.1Netwerken heeft een slechte reputatie bij wetenschappers omdat zij het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten aanprijzen bij anderen om iets van hen gedaan te krijgen. Ook bestaat het misverstand dat het goed is om met zoveel mogelijk mensen in contact te komen. Daar gaat netwerken niet over. Netwerken is belangstelling voor anderen en hun werk tonen, op zoek gaan naar gemeenschappelijke interesses en uitvinden waar je elkaar kunt helpen. Netwerken is investeren in relaties zonder daar direct iets voor terug te willen hebben.

In de netwerktraining:

  • Bediscussiëren we de do’s en don’ts van netwerken
  • Oefenen we met korte, enthousiaste presentaties
  • Gaan we op zoek naar gemeenschappelijke interesses
  • Bespreken we hoe je je kunt voorbereiden op een netwerkgesprek op een congres