Sociale Veiligheid

Helaas horen we steeds meer verhalen over onethisch gedrag in de persoonlijke sfeer. Wetenschappers kunnen het slachtoffer worden van pesten, non-inclusie, discriminatie en onethisch (seksueel) gedrag.

Psychologische veiligheid is een toestand waarin je:

  • je erbij voelt horen
  • je veilig voelt om te leren
  • je veilig voelt om bij te dragen
  • je veilig voelt om de status quo uit te dagen

In onze workshops bespreken we individuele ervaringen en manieren om met toxisch gedrag om te gaan. Begeleiders van promovendi en/of leiders van een groep hebben hierin een strategische rol. De belangrijkste taak van een leider – boven die van het creëren van een visie en het bepalen van de strategie – is te handelen in de rol van sociale architect en een context te voeden waarin mensen het respect en de toestemming krijgen om zich opgenomen te voelen, te leren, bij te dragen en te innoveren. Wij bespreken de acties die zij moeten ondernemen om een sociaal veilige omgeving te creëren.