Time management – Tip #3: Ons brein is beperkt.

Ons brein kan niet veel informatie tegelijkertijd Timemanagement- afb. tip 3 ons brein is beperktverwerken en ook niet aan verschillende dingen tegelijkertijd aandacht besteden. Multitasken bestaat eigenlijk niet; het is heel snel van de ene naar de andere activiteit schakelen en dat gaat ten koste van de efficiëntie en kwaliteit van je werk.

Beroemd is het experiment waarin aan proefpersonen wordt gevraagd om basketballers te volgen en te tellen hoe vaak die elkaar de bal toespelen. Dit is een duidelijke taak waarbij je gefocust moet blijven. Dan blijkt dat de proefpersonen niet de gorilla zien die het veld oversteekt.
Dat we niet kunnen multitasken lijkt een zwakte, maar het filmpje is tegelijkertijd ook bemoedigend. Het bewijst dat wanneer je daadwerkelijk gefocust bent op een bepaalde taak, je andere, niet relevante informatie, uit je systeem kunt houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geklets van drukke kamergenoten.

Time management – Tip #2: Niet multitasken!

Timemanagement - afb. tip 2 niet multitaskenJe kunt niet multitasken én focus houden. Je kunt wel heel snel van de ene naar de andere taak overschakelen maar dat kost cognitieve energie. Er is zelfs ontdekt dat wanneer je leert terwijl je aan het multitasken bent, deze informatie naar het verkeerde deel van je hersenen geleid wordt. Daardoor onthoud je de informatie slechter.

Wanneer je tijdens je werk reageert op andere prikkels komt er dopamine (geluksstofje) vrij. Als je bijvoorbeeld de telefoon opneemt, je mail checkt, appt of sms-t dan veroorzaakt dit een prettig gevoel. Je kunt het vergelijken met snoep waarvan je wilt blijven eten. In plaats van de ‘gezonde vruchten’ te plukken door langere tijd aan een lastige taak werken, krijg je de snelle en verslavende suikers van veel kleine taakjes binnen.

Wanneer je langere tijd aan een moeilijke taak moet werken is het slim om voor al die andere kleine taakjes later tijd in te ruimen zodat ze je niet afleiden van de ‘grote taak’ waar je mee bezig bent.


Time management – Tip #1: Focus houden.

Timemanagement-tip 1Er zijn twee systemen in het brein die elkaar afwisselen: het centrale uitvoerende systeem waarmee je gefocust taken verricht, en een systeem dat ervoor zorgt dat je gedachten juist afdwalen. Afdwalen met je gedachten en dagdromen is heel natuurlijk en een vrij krachtige neiging. Zodra je niet doelgericht bezig bent neemt het dagdromen het automatisch over.

Wanneer je een moeilijke taak wilt afmaken is het belangrijk om al je energie alleen op deze taak te richten, maar het is dus wel moeilijk om gefocust te blijven. Je prefrontale cortex is geneigd om nieuwe dingen op te merken en dat is nou net het stukje brein dat je nodig hebt om je aandacht erbij te houden.

Zorg er dus voor wanneer je geconcentreerd moet blijven, bijvoorbeeld bij het schrijven van een paper, dat je niet afgeleid kan worden door interessante nieuwe informatie. Ga bijvoorbeeld op een rustige plek zitten, of vertel je omgeving dat je voor een bepaalde tijd (dag, paar uur) niet gestoord wilt worden. Zet alle meldingen op je computer en telefoon uit. Neem pas wanneer je goed opgeschoten bent met je taak rustig de tijd om al je berichtjes te lezen en te