Business Engels voor wetenschappers

Als wetenschapper doe je in de loop van de jaren veel ervaring op met het schrijven van wetenschappelijke teksten in het Engels of het verzorgen van presentaties op internationale congressen. Het is juist het Engels dat je in een andere context gebruikt, bijvoorbeeld een zakelijke, waar je minder ervaring mee hebt. Zo valt het je misschien tegen hoeveel tijd het je kost om een goed zakelijk e-mailtje te schrijven, merk je dat je het plegen van een Engels telefoontje liever vermijdt of vind je van jezelf dat je niet goed uit je woorden komt tijdens een internationaal overleg. Je wordt als wetenschapper ook niet begeleid in het verwerven van deze vaardigheden, terwijl ze van essentieel belang kunnen zijn voor je carrière zowel binnen als buiten de wetenschap.
In de workshop Business English voor wetenschappers leer je het Engels effectief en efficiënt te gebruiken in een zakelijke context.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Verbeteren van veelgemaakte Wet. schrijven in Eng-afb.1grammaticale fouten
  • Verbeteren van uitspraak & intonatie
  • Uitbreiden van je zakelijke woordenschat
  • Inzicht in structuur en stijl van zakelijke e-mails & brieven (bijvoorbeeld aanspreekvormen, openings- en slotzinnen, verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels)
  • Leren toepassen van beleefdheidsstrategieën & vinden van juiste toon

Deze workshop is ook aan te bevelen voor wetenschappers die zich oriënteren op een nieuwe baan buiten de wetenschap.