Visie, focus & balans

zonnebloemenPersoonlijke koersbepaling voor wetenschappers

U bent hoogleraar of UHD en ervaart de noodzaak om uw te drukke agenda echt anders aan te pakken. U hebt een veelheid aan taken in onderwijs en onderzoek, maar merkt dat daarnaast ook ad hoc projecten, vergaderingen, onderwijs, het schrijven van subsidieaanvragen en het begeleiden van anderen veel tijd kosten. Hoe zorgt u dat u te midden van al deze taken het hoofd koel en het hart warm houdt? Hoe blijft u zelf energiek en in balans en hoe houdt u focus op de zaken die voor u van belang zijn? Bent u ook benieuwd hoe anderen in uw positie dat aanpakken?
De cursus biedt u een uniek traject waarin u uw persoonlijke drijfveren en kwaliteiten onderzoekt en aan de slag gaat met uw visie.
Het resultaat van dit traject is dat u weet wat u wilt en hoe u dat gaat bereiken.

Via creatieve en verrassende opdrachten, zelfreflectie, intervisie met anderen en individuele coaching, ontwikkelt u een persoonlijke strategie waarvan u nog jaren plezier hebt.
U reflecteert op de volgende onderwerpen:

  • De Ik kant. Wat wil ik bereiken, waar doe ik het voor, wat vind ik belangrijk in het leven?
  • De Wij kant. Met wie werk ik samen en hoe gaat die samenwerking?
  • De Zij kant. Voor welke groepen in de samenleving is mijn werk belangrijk?
  • De Het kant. Hoe organiseer ik mijn werk?

De cursusonderdelen zijn:

  • Een telefonisch intakegesprek
  • Een avond en een dag training
  • Een overnachting
  • Een individuele coaching sessie van een uur op afspraak
  • Een reflectiemiddag (op een nog nader te bepalen centrale plaats)
  • Cursusmap met opdrachten en achtergrondliteratuur

De groep bestaat uit zes tot acht deelnemers en wordt begeleid door de ervaren trainers/coaches Brigitte Hertz en Jeanine de Bruin. Zij geven ruim vijftien jaar trainingen aan wetenschappers uit alle verschillende disciplines.

De locatie en data worden in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald.