Het managen van het academische reviewproces

Deze cursus leert je om te gaan met het reviewproces van je eigen wetenschappelijke artikelen en hoe te werk te gaan bij het beoordelen van het werk van anderen. Dit onderdeel behandelt het geven en het ontvangen van feedback op de samenvatting, de inleiding, de discussie en de conclusie van artikelen. Aan de orde komen onder meer:

  • Voorkom het ontvangen van negatieve reviews (follow-up op Het schrijven van academische publicaties)
  • Feedback aan anderen geven
  • Het verwerken van de feedback op je publicaties
  • Organiseer je eigen feedback