Interculturele communicatie voor begeleiders

Intercult.comm-afb.1Zowel promovendi als hun begeleiders hebben regelmatig belangrijke besprekingen. Ze moeten bijvoorbeeld samen de richting van het onderzoek bepalen, vaststellen hoeveel experimenten uitgevoerd worden of hoeveel casus behandeld worden.
Promovendi vinden het vaak lastig om zowel hun eigen ideeën te verdedigen als de relatie met de begeleider goed te houden.
Voor begeleiders is het soms lastig om de goede stijl te vinden. Ze willen de promovendus wel aansturen, maar niet demotiveren of diens zelfstandigheid in de weg zitten. Wetenschappers hebben daarbij persoonlijke voorkeuren voor communicatiestijlen, maar worden daarbij ook beïnvloed door hun culturele achtergrond. Deze training is zowel geschikt voor een groep promovendi als voor een groep begeleiders van promovendi.

In deze training ligt de focus op:

  • Het bespreken van verschillende communicatiestijlen in verschillende landen
  • Communicatie op Nederlandse universiteiten
  • Het herkennen van je eigen sterkte en je eigen stijl van communiceren
  • Aanleren van nieuwe communicatiestijlen