Klaar in vier jaar, time- en projectmanagement voor promovendi

In deze training ontdekken cursisten op welke manieren ze effectiever kunnen werken. Beter gebruik maken van de tijd begint met het formuleren van duidelijke doelen, om die vervolgens te vertalen naar concrete activiteiten. Dan komt het er op aan bij de planning van een jaar/maand/week/dag deze activiteiten voorrang te geven en je niet te laten afleiden door andere leuke, belangrijke en/of interessante bezigheden. Daarbij is het ook belangrijk hoe je collega’s en leidinggevenden duidelijk maakt waar je prioriteiten liggen en hoe je omgaat met je eigen werkritme.

In deze training maken promovendi ook een planning voor hun gehele promotietraject. Dat lijkt lastig, want hoe is een project te plannen terwijl de uitkomsten van het onderzoek nog niet bekend zijn en vele onzekere factoren een rol spelen? We laten zien dat een groot aantal onderdelen uit het promotietraject goed te plannen is en leren de cursisten de regels van projectplanning toepassen op hun promotie. Met behulp van onze online tool, de Promotieplanner, maakt ieder voor zich een concrete planning. Dit systeem is voor iedereen vrij te gebruiken.

Cursisten leren:

  • Specifieke doelen stellen
  • Het optimale werkritme te bepalen
  • Een weekschema maken
  • De regels van projectmanagement toe te passen
  • Een planning voor het gehele promotietraject te maken

Materialen: het boek ‘Projectmanagement for PhDs’,  hand-outs en de online planning tool.