zzOnderhandelen

Wanneer mensen denken aan onderhandelen stellen ze zich vaak een harde strijd voor tussen twee partijen met onwrikbare standpunten. Maar onderhandelen is eigenlijk iets van alledag en hoeft geen strijd op te leveren. Sterker nog, wanneer je je inzet om op een creatieve manier, met aandacht voor beider belangen, gesprekken te voeren, kunnen beide partijen als winnaar uit de onderhandeling komen. Ook in de academische wereld onderhandelen wetenschappers vaak (onbewust). Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een artikel met meerdere auteurs, verdeling van onderwijs en managementtaken, of samenwerking met de overheid en industrie. In deze workshop leren de deelnemers hoe ze een onderhandeling goed kunnen voorbereiden en uitvoeren en hoe beide partijen succes kunnen boeken. We letten daarbij op:

  • De fases in de onderhandeling
  • Creativiteit
  • Onderscheid tussen mens en zaak
  • Communicatie