Marline Tjeenk Willink

Ir. Marline Tjeenk Willink (WUR) is communicatietrainer en daarnaast studiekeuzecoach. Zij heeft veel ervaring met de thema’s projectmanagement, leidinggeven, teamcoaching en interpersoonlijke communicatie. Zij traint ook beginnend coaches en trainers.