PhD Career Booster

In dit programma ontwikkelen de deelnemers hun soft skills op het gebied van samenwerken en communicatie en ontwikkelen zij een visie voor hun verdere loopbaan.
Daarbij is hun persoonlijke situatie het uitgangspunt en zorgen wij er door middel van opdrachten en huiswerk voor dat zij de inzichten en nieuw verworven vaardigheden direct in praktijk kunnen brengen.

Het programma is bedoeld voor postdocs en promovendi in het derde of vierde jaar van hun promotietraject.

Na afloop hebben de deelnemers een uitgewerkte visie voor hun toekomstige werk en loopbaan en zij hebben een strategie ontwikkeld m.b.t. de verwezenlijking daarvan. Zij hebben een samenhangend plan met concrete actiepunten op de korte en langere termijn.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Loopbaan ontwikkeling
  • Time management en persoonlijk leiderschap
  • Werken in teamverband
  • Interpersoonlijke en interculturele communicatie
  • Onderhandelen
  • Netwerkgesprekken
  • Lastig gesprek oefenen met een acteur (eigen casuïstiek)

Programma

Het programma bestaat uit drie Masterclasses van in totaal 3,5 dag met telkens enkele weken daartussen om het geleerde in de praktijk te brengen. Aan het einde van ieder onderdeel formuleren deelnemers daarvoor persoonlijke acties. Daarmee wordt een continue uitwisseling tussen de training en de praktijk op de werkvloer bewerkstelligt. Tussen de Masterclasses in staan een intervisiebijeenkomst en een coachgesprek gepland. Met alle deelnemers voeren we voorafgaand aan het programma een online intakegesprek.