Communiceren met je begeleider

In deze training leren promovendi om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de samenwerkingsrelatie met hun begeleider en om hun verwachtingen ten aanzien van de begeleiding te bespreken.

Promovendi leren hoe zij een constructief en open gesprek kunnen voeren. We moedigen ze aan om hun problemen en verwachtingen te formuleren en oefenen dat in een rollenspel. Ze leren hoe ze vlot ter zake kunnen komen, zelf oplossingen kunnen aandragen en ook hun positieve ervaringen met hun begeleider kunnen delen.

We bespreken de Nederlandse cultuurkenmerken (egalitair, utilitair, georganiseerd, autoriteit, punctueel) en manieren van communiceren (direct) met extra relevante aspecten voor promovendi (verantwoordelijkheid en initiatief nemend).

In deze training van één dag is vooral aandacht voor praktische oefeningen met persoonlijke feedback. De focus ligt op:

  • Bespreken van de ervaringen met het communiceren met begeleiders(s)
  • Bespreken van verschillende communicatiestijlen en oefenen met de eigen situatie
  • Bespreken van culturele verschillen
  • Leren constructieve feedback te geven
  • Leren een constructief jaargesprek met de begeleider te voeren