The Art of Finishing Up

Veel promovendi maken in het eerste jaar van hun traject een planning voor het schrijven van het proefschrift. Ze krijgen een training Timemanagement met tools om efficiënter te werken.

Later in de tijd veranderen hun werkzaamheden, komen zij nieuwe obstakels tegen en wordt het project meestal nog complexer. Ze worden geacht nog zelfstandiger te werken. De tijdsdruk neemt toe en mogelijk is een aantal goede timemanagement gewoontes weer naar de achtergrond verdwenen.

In de laatste twee jaar van het traject is het bovendien belangrijk dat promovendi nadenken over hun loopbaan na het afronden van het proefschrift. Wanneer zij een beeld hebben van welke richting zij op willen, welke vaardigheden zij al bezitten en hoe zij de eerste stappen kunnen zetten, zullen zij makkelijker de laatste periode van het promotietraject afronden.

Wij verzorgen graag een training van één dag voor promovendi die zich in het laatste of één-na-laatste jaar van hun traject bevinden om hen te helpen dit op tijd af te ronden. Wij frissen samen met hen de tools voor goed timemanagement op, zorgen dat ze nieuwe doelen en subdoelen formuleren en dat ze die vertalen in concrete acties.  We helpen hen bovendien een blik op de toekomst te werpen door ze bewust te maken van hun transferable skills; vaardigheden die hen een persoonlijke meerwaarde voor hun toekomstige werk bieden.