Timemanagement en Projectmanagement

In deze training ontdekken cursisten op welke manieren ze effectiever kunnen werken. Beter gebruik maken van de tijd begint met het formuleren van duidelijke doelen, om die vervolgens te vertalen naar concrete activiteiten. Dan komt het er op aan bij de planning van een jaar/maand/week/dag deze activiteiten voorrang te geven en je niet te laten afleiden door andere leuke, belangrijke en/of interessante bezigheden. Daarbij is het ook belangrijk hoe je collega’s en leidinggevenden duidelijk maakt waar je prioriteiten liggen en hoe je omgaat met je eigen werkritme.
Succesvol Promoveren-afb2‘Timemanagement’ laat het onderscheid zien tussen timemanagement van een dag/week, van de lange termijn en van een onderzoekstraject. De deelnemers leren op verschillende manieren hun tijdbesteding op een dag en in een week te analyseren en krijgen daardoor inzicht in hun sterke punten en de mogelijkheden om hun werkwijze te verbeteren.

Bij projectmanagement leren de cursisten de regels van projectmanagement en hoe ze die op een wetenschappelijk onderzoek kunnen toepassen. Ze maken daarbij ieder voor zich een concrete planning voor hun eigen onderzoek.

Cursisten leren:TM + PM - afb.2
•  Specifieke doelen stellen
•  Het optimale werkritme te bepalen
•  Een weekschema maken
•  De regels van projectmanagement toe te passen
•  Een planning voor een onderzoek te maken

Zie ook ‘Klaar in vier jaar. Projectmanagement voor promovendi’.

Website: www.klaarinvierjaar.nl