Academisch Leiderschap

Dit programma geeft de deelnemers de mogelijkheid om te reflecteren op hun leiderschap samen met hun peers. Door middel van praktijkopdrachten, intervisie, oefenen met een acteur en individuele coaching ontwikkelen deelnemers een persoonlijke strategie, leren zij focus aan te brengen in hun werk en verwerven zij de benodigde competenties om leiding te geven.

Het programma start met een 360 graden feedback procedure. Hierbij worden de deelnemers schriftelijk op hun competenties beoordeeld door een leidinggevende, enkele collega’s en door de deelnemer zelf. Vervolgens bepreken de deelnemers deze feedback met hun leidinggevende.

Daarna volgen drie Masterclasses met telkens enkele weken daartussen om het geleerde in de praktijk te brengen. De masterclasses bewegen van de eigen ambitie en vaardigheden naar samenwerking met anderen en tenslotte naar het positioneren van eigen onderzoek en loopbaan in de academische wereld en daarbuiten.

Onderdelen zijn:

Masterclass 1 (1,5 dag)

 • Persoonlijke vaardigheden
 • Waarden en drijfveren
 • Focus
 • Situationeel Leidinggeven
 • Communicatieoefeningen en beïnvloedingsstijlen

Masterclass 2 (2 dagen)

 • Coachen
 • Onderhandelen
 • Delegeren
 • Oefengesprek met acteur

Masterclass 3 (1,5 dag)

 • Samenwerken en besluitvorming
 • Diversiteit en sociale veiligheid
 • Het politieke spel
 • Actieplan

Tussen de masterclasses in worden twee intervisiebijeenkomsten en een coachgesprek gepland.

Aan het einde van elke masterclass formuleren deelnemers persoonlijke acties. Aan het begin van de volgende masterclass wordt het resultaat van de acties besproken. Het programma bewerkstelligt daarmee een continue uitwisseling tussen de training en de praktijk op de werkvloer.

Feedback van een deelnemer:

I can not think about any other feedback so far except for sincere appreciation. Big bold thank you to both of you, I like the whole design of the course, including its contents, social part, interactive part and the micro-breaks.
Very nice to sit together with other supervisors, especially with other ones who have experience as well. It really helps a lot, and these themes are great themes to discuss and get feedback on from an experienced trainer!