Intervisie

Je werkt al meerdere jaren in de wetenschap en hebt redelijk veel ervaring. De gesprekken met je collega’s gaan grotendeels over de inhoud van het onderzoek, maar je zou graag eens ervaringen en good practices met hen willen uitwisselen.

Wij faciliteren intervisiebijeenkomsten waarin je samen met collega’s lastige situaties kunt bespreken en elkaar kunt adviseren en inspireren. Onderwerpen waar je aan kunt denken zijn: Loopbaanwensen, Werk/privé balans, Onderhandelen, Zichtbaarheid. Maar andere onderwerpen zijn uiteraard ook mogelijk.

Afhankelijk van de wensen van de groep bepalen we het aantal sessies (meestal 3 – 5) van ongeveer 2,5 uur.
Je sluit iedere bijeenkomst af met het formuleren van een of meerdere acties die je in praktijk gaat brengen. In de laatste sessie leer je hoe je zelf deze bijeenkomsten kunt opzetten en voorzitten. De kans is dan groter dat je elkaar blijft opzoeken om elkaar te ondersteunen en te inspireren.
Een groepsgrootte van 4 – 7 deelnemers is ideaal.


Korte, online intervisie (evt. eenmalig)

Wij hebben goede ervaringen met het organiseren van online intervisie sessies. De positieve elementen uit de face-to-face sessies blijven behouden, terwijl het voor veel deelnemers praktischer is om online aan de sessie mee te doen.

Intervisie van begeleiders van promovendi (ITN)
De deelnemers bespreken situaties die ze zelf zullen voorstellen. Daarnaast zullen we zullen andere relevante onderwerpen introduceren, waaronder:

  • leiderschapsstijl: aan te passen aan specifieke situaties (Situationeel Leiderschap)
  • effectieve communicatie, rekening houdend met interculturele verschillen
  • constructieve feedback