Wetenschappelijke integriteit

“Gy zult niet liegen en gy zult niet stelen”. Dat is een simpele uitleg van het begrip Wetenschappelijke Integriteit door Kees Schuyt, hoogleraar rechtssociologie). Een langere definitie is: het zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, reproduceerbaar, herhaalbaar, objectief, onpartijdig en onafhankelijk verrichten van wetenschappelijk onderzoek (KU Leuven, 2019).

Wij bespreken dit onderwerp omdat er steeds meer gevallen van fraude in de wetenschap aan het licht komen. Een van de gevolgen daarvan, het intrekken van artikelen na acceptatie in tijdschriften, neemt toe. Het spreekt vanzelf dat integriteit of het gebrek daaraan negatieve gevolgen kan hebben voor het werk van wetenschappers die direct of indirect het slachtoffer kunnen worden.

We bespreken de vijf principes van wetenschappelijke integriteit (KNAW, 2022): Eerlijkheid, Zorgvuldigheid, Transparantie, Onafhankelijkheid, Verantwoordelijkheid en de vele vormen van oneerlijk gedrag.

We bespreken de factoren in de werkcultuur die wetenschappelijke integriteit kunnen bevorderen of juist kunnen belemmeren. Zoals werken in een team versus individueel werken en teamoverleg waarin problemen en fouten openlijk worden besproken versus een cultuur waarin angst voor repercussies heerst.

Deze workshop combineren we vaak met de workshop Sociale Veiligheid.