Downloads

Hier kun je verschillende interessante artikelen en rapporten downloaden en filmpjes bekijken die relevant zijn voor de beroepspraktijk van wetenschappers. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld. Goede suggesties zijn van harte welkom.

BEGELEIDEN VAN PROMOVENDI

Laat promovendi niet zo zwemmen, Brugh, M. aan de, NRC.nl, 26 januari 2018
Guide for Supervisors – a handbook for supervisors of modern doctorate candidates, Eurodoc/SuperProfDoc (www.superprofdoc.eu), 2017
Chinese PhD in the Netherlands: an invisible scholar? Tung Tung Chan, maart 2018
Pushing too little, praising too much? Intercultural misunderstandings between a Chinese Doctoral student and a Dutch Supervisor. HU, Y. , Veen, K. van en Corda, A., Studying Teacher Education, 2016.
Situationeel Leidinggeven – achtergronden
Stijlen van Beïnvloeding – achtergronden
STARR-methode
Begeleiden van Promovendi, Literatuuroverzicht, De Bruin en Hertz, 2012
Developing effective supervisors: Concepts of research supervision, Lee, A.M.,
South African Journal of Higher Education, 2007
Rendement verkend. Succes- en faalfactoren van promotietrajecten aan Nederlandse  universiteiten. Berger en de Jonge. Zoetermeer, 2005. EIM.
Supervising PhDs – Scheme: The First 12 months 
Afspraken tussen begeleiders van promovendi
Feedback geven op het schrijfproces
E-book 10 Tips om beter met je tijd om te gaan, Dr. B. Hertz, 2017
Begeleiden van buitenpromovendi, Dr. B. Hertz, 2017

EFFECTIEF PRESENTEREN

Nieuw licht op PowerPoint presentaties, Hertz, B., 2016
Spotlight on the Presenter, A study into presentations of conference papers with PowerPoint, Hertz, B., 2015
Spotlight on the Presenter – Samenvatting, A study into presentations of conference papers with PowerPoint, Hertz, B., 2015
Spotlight on the Presenter – Abstract, A study into presentations of conference papers with PowerPoint, Hertz, B., 2015
E-book Durf in de spotlight te staan – tips voor PowerPoint presentaties, Dr. B. Hertz, 2016
Five ways to reduce PowerPoint overload by Cliff Atkinson and Richard E. Mayer, 2004
Report from a succesful ERC grant applicant, Dr.ir. N.G. Deen, 2010

LOOPBAAN

De zin van promoveren – Loopbanen en arbeidsmarktperspectieven van gepromoveerden, Koier, E. en J. de Jonge, Rathenau Instituut, 2018.
Welk gras is groener? – persoonlijke verhalen van gepromoveerden over hun loopbanen binnen en buiten de wetenschap, Weijden, I. v.d., Gelder, E. de, Teelken, Chr., Thunnissen, M., 2017
Handleiding Toekomstdromen
Een loopbaan icebreaker om de fasering van dromen naar plannen te bespreken. Voor gratis Handleiding zie ‘Handleiding Toekomstdromen’ hierboven.
Promoveren in Nederland – Motivatie en loopbaanverwachtingen van promovendi, Goede, M. de, Belder, R., Jonge, J. de, Rathenau Instituut, 2014
Feiten & Cijfers: Academische carrières en loopbaanbeleid Goede, M. de, Belder, R.,  Jonge, J. de, Rathenau, 2013
The Awesomest 7-Year Postdoc or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Tenure-Track Faculty Life, Nagpal, R., Blog Scientific American, July 2013.
Lekker vrij?! Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met arbeidsduur van vrouwen. Portegijs, W., Cloïn, M., Roodsaz, R., Olsthoorn, M., Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2016
Promoveren werkt, KNAW, januari 2016
Hoogleraarbenoemingen in Nederland (m/v). Mythen, feiten en aanbevelingen. Marieke van den Brink, Radboud Universiteit Nijmegen, Maart 2011
Vitae, Researcher Development Framework, 2010
Leidinggeven aan succesvolle onderzoeksgroepen, Stichting SoFoKleS, 2010
Op het juiste moment op de juiste plaats. Waarom wetenschappelijk talent een wetenschappelijke carrière volgt. Science System Assessment. Barbara van Balen. Rathenau Instituut, 2010
The Transition to Independent Research: Who Makes It, Who Doesn’t, and Why. Barbara E. Lovitts. The Journal of Higher Education, Volume 79, Number 3, May/June 2008, pp. 296-325 (Article)

PROMOVEREN

Work organization and mental health problems in PhD students, Levecque et al. (2017), Research Policy 46 (2017) 868–879
Het mentaal welzijn van Leidse promovendi (2017). Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden
PhD candidates play a crucial role in university
AIO te slim voor de arbeidsmarkt, NRC Next, 1 augustus 2012
Rendement van MAGW-NWO-subsidies, De Psycholoog, April 2011, van de Schoot, R, et al.
Promovendi haken massaal af, Bellman, B., TU-Delta, Universiteitsblad TU Delft, april 2015.

EFFECTIVITEIT VAN TRAININGEN

Vragenlijst Leerstijlen Kolb
The effect of implementation intentions on transfer of training – Friedman, S. & Ronen, S., 2015

NETWERKEN

Vrouwen en netwerken op de universiteit. Een handleiding. Stichting landelijk netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, 2009.
Why Networking / Networking: A Career Necessity –  Heyl, A. / Jaffe, S.,  2002.
Networking – Ryan the Grad Student 

ALGEMEEN

Lisa Hartgring geeft een begrijpelijke en leuke presentatie over de ontdekking en de betekenis van het Higgs-Boson deeltje. Juist voor mensen die niet goed zijn in de bèta wetenschappen.